PF 2023

Vzorky zubaček 404.0 ČSD

Na začátku prosince došlo ke schválení vzorků zubaček. Odstranily se drobné odchylky v barevném provedení u sériových kusů. Tyto neplánované práce posunuly dodávku všech 95 sériových kusů šesti provedeních tohoto projektu na leden příštího roku.

Pro velký zájem zákazníků o modely papouška se podařilo dohodnout s výrobcem náročné dokončení několika nekompletních kusů modelů čísel 477.039 a 477.040. Máme tedy dobrou zprávu pro ty zákazníky, kteří neměli své objednávky potvrzené. Aspoň pěti z nich dodáme modely nad rámec sériových kusů. Velký zájem vedl také k zadání výroby dalších 80 kusů této oblíbené řady. Předlohami budou ale stroje z první výrobní série, tedy z čísel 477.001 až 477.038.

Projekt 04 ušatá 464.0 ČSD se nachází stále ve fázi dokončení vzorků. Ušaté na krátkou dobu ustoupily dokončení zubaček a vzorky jsou dodány v únoru 2023. Do výroby byl doplněn stroj 464.027, který nebyl plánován. Z tohoto důvodu je nestandardně u projektu 04 celkem 7 edic. Doplnění stroje 464.027 pozměnilo objednací čísla, to nic nemění na skutečnosti, že zákazníci dostanou ten stroj, který si objednali. I zde bylo navýšen celkový počet na více jak 200 kusů. Tímto je možné si ještě vybrat model ze čtyř nevyprodaných edic.

Pro projekt 05 byla zvolena řada 475.1 ČSD. Předlohami jsou stroje 59; 63; 79; 96; 141 a 142. Dva stroje budou v provedení celočerném s červenými linkami ve stavu z výroby, dva stroje z epochy IV. s červenými koly, stroj 142 ve veletržním zeleném nátěru ve stavu z roku 1972 a stroj 79 v neobvyklém modrém zbarvení z roku 1980. Objednávkový list bude uveřejněn na začátku února 2023, kdy si bude možné již model objednat. 

Prodej Papoušků, vzorek Ušaté

Prodej prvních tří edic papoušků je v plném proudu a většina zákazníků si model již převzala. Druhá část produkce bude v prodeji na konci září, neboť výrobce bohužel neobdržel od dodavatele potřebné množství motorů.

U souběžně běžícího projektu Zubaček 404.0 jsou zkompletována dvojkolí a bylo započato s letováním jednotlivých podsestav. Po dokončení druhé části produkce Papoušků bude výrobce pokračovat s výrobou celkem šesti edic ozubnicových lokomotiv. Tři jsou v provedení KkStB 169 a tři jsou v provedení ČSD ve stavu do roku 1935, než jim byla doplněna tlaková brzda. Dodání hotových modelů lze očekávat na konci tohoto roku.

Projekt 04 ČSD 464.0 pokračuje sestavováním pěti vzorků. Práce na nich také pokročily a bylo vyrobeno množství drobných dílů, které však nejsou bohužel vidět na snímku vzorku, který je staršího data. Předpokládaný termín dokončení vzorků je konec tohoto roku a jejich dodání se plánuje společně se zubačkami. Po schválení jednotlivých provedení bude rozběhnuta výroba sériových kusů. Prodej očekávejme v květnu/červnu 2023.

Na další projekt se v současné době dokončuje dokumentace. O jaký stroj se bude jednat vás budeme informovat po prázdninách.

První dodávka Papoušků

První část dodávky modelů Papouška dorazila do ČR. Po přezkoušení a kontrole modelu a doplnění balení modelu o adaptér spřahování budou zákazníci postupně vyzýváni k jejich převzetí. Oproti původní dohodě s výrobcem byla do první dodávky nakonec zařazena provedení 477.048 a 477.056 (stav z výroby) a 477.043 (muzejní stroj). Na původně avizovanou 477.039 dojde v druhé dodávce, tedy přibližně o měsíc později. Zbylá provedení (477.058, 477. 039 a 477.040) se dokončují v těchto týdnech a jejich dovoz se předpokládá na přelomu července a srpna. Neboť se z důvodu konstrukční chyby na vzorku 477.039 nepřistoupilo k digitalizaci s ozvučením, bude tato úprava realizována v průběhu prázdnin a výsledek vám představíme ve videu na našich stránkách.

Lokomotivy 477.048 a 477.056 před finální kompletací

Aktuálně z Micromodelartu

Výroba prvních tří edic Papouška finišuje

Dokončení prvních tří edic Papouška se chýlí ke konci. Jako první tři modely v prodeji se objeví lokomotivy 477.048, 477.056 a 477.039. S odstupem přibližně 6 týdnů budou v prodeji i zbývající 477.058, 477.040 a 477.043. Ke konci dubna vás budeme jednotlivě informovat o možnosti vyzvednutí modelu. Bude také uveřejněna cena v Kč dle aktuálního kurzu. Požádali bychom vás o neodkládání nákupu modelu, pomůžete nám v nepřerušeném dalším financování projektu Ušaté ČSD 464.0. Fotografie pochází z února.

Předsériové modely "papoušků" v H0

Předsériové vzorky jsou hotové

Předsériové vzorky všech provedení Papouška jsou dodané. Výroba sériových kusů se rozběhne ihned po odsouhlasení vzorků. Předpokládaný termín dodání modelů je březen 2022 (přibližně polovina celé produkce) a druhá část bude k dispozici s časovým odstupem dvou měsíců. Pro velký zájem ze strany zákazníků bylo s výrobcem dohodnuto navýšení množství u dvou edic: u edice 0301 (stav z výroby) a u edice 0304 ČSD 477.040. Modely zdokumentujeme a fotografie postupně vložíme do galerie. Z důvodu současné situace neproběhne jejich plánovaná prezentace v muzeu v Žamberku. Pokud bude možnost vám je představit jinde, budeme vás informovat.

V průběhu prosince bude model 0303 ČSD 477.039 digitalizován a ozvučen. Zpracované video bude uveřejněno na stránkách. Budou taktéž provedeny jízdní zkoušky za účelem prověření minimální poloměru oblouku.

05. 12. 2021

Předprodukční vzorky jsou hotové

Předprodukční vzorky všech provedení Papouška jsou hotové a v současné době jsou na cestě k nám. Výroba sériových kusů se rozběhne ihned po odsouhlasení vzorků. Předpokládaný termín dodání modelů je březen 2022 (přibližně polovina celé produkce) a druhá část bude k dispozici s časovým odstupem dvou měsíců. Pro velký zájem ze strany zákazníků bylo s výrobcem dohodnuto navýšení množství u vybraných edic. Konkrétní informaci přineseme v následujících 14 dnech. Modely detailněji zdokumentujeme a fotografie naleznete brzy v naší galerii. Z důvodu současné situace neproběhne jejich plánovaná prezentace v muzeu v Žamberku. Pokud bude možnost vám je představit jinde, budeme vás informovat.

V průběhu prosince bude model 0303 ČSD 477.039 digitalizován a ozvučen. Zpracované video bude uveřejněno na stránkách. Budou taktéž provedeny jízdní zkoušky za účelem prověření minimální poloměru oblouku.

29. 11. 2021