Plán produkce na další roky

V současné době očekáváme vzorky papoušků 476.1 a 477.0. Sériové kusy by měly být v prodeji od dubna roku 2024. V tomtéž roce, přibližně před letními prázdninami, budou hotové vzorky šlechtičen a sériové kusy bychom rádi prodávali před vánocemi.

Pro rok 2025 je do výrobního programu zařazena nákladní tendrovka řady 524.1. Nabídkový list s vybranými předlohami bychom rádi uveřejnili v prvním čtvrtletí následujícího roku.

Pro rok 2026 je vybrán rychlíkový stroj ze Škodových závodů, legendární mikádo 387.0. Pro tuto řadu budou vybrány předlohy spřažené s tendrem 930.1. U příležitosti 100 let od začátku provozu u ČSD je v plánu realizace mimořádné edice modelu jednoho z prvních šesti kusů ve stavu po vyrobení.

Vždy se dvěma po sobě následujícími standardními projekty (1 projekt o 200 kusech za rok) bude plánován i jeden menší projekt čítající přibližně poloviční množství 100 kusů. K projektu lokomotivy 524.1 pro rok 2025 a k projektu lokomotivy 387.0 pro rok 2026 se přidá první z takto koncipovaných menších projektů. Zvažována je ozubnicová lokomotiva z Tisovce řady 403.5 ČSD v I., II. a III. epoše nebo některá z velkých tendrovek pro osobní vlaky v II. a III. epoše.

Pro další roky 2027 a 2028 budou vybrány 3 lokomotivní řady dle úspěšnosti předešlých projektů. Bude se jednat o vhodnou kombinaci lokomotivních řad z meziválečného období tak i z období po druhé světové válce.

Změny v termínech projektů

Z druhé části projektu 03 - papoušků - budou v listopadu připraveny u výrobce v Koreji vzorky ke schválení. Zástupci firmy Micromodelart si uvědomují drobné chyby a konstrukční nedostatky u modelů papoušků z první části projektu 03, tedy u lokomotiv 477.039, 040, 043, 048, 056 a 058. Tyto nedostatky je nutné odstranit a proto přistoupil výrobce k zásadnější průběžné kontrole sestavení a barevného provedení sedmi nových edic, tedy lokomotiv 476.117 a 137 a 477.006, 008, 012, 013 a 033. Pečlivější a časově náročnější kontrola sériových kusů posune termín uvedení modelu na trh z prosince 2023 na únor 2024, kdy bude k dispozici první polovina produkce. Které konkrétní edice to budou ještě není rozhodnuto. Druhá polovina produkce bude následovat s obvyklým odstupem 6 až 8 týdnů po první. Další změnou pro zákazníky je větší časový odstup mezi jednotlivými projekty. Vzorky šlechtičny 475.1, následného projektu po papouškovi, očekávejme přibližně v květnu a sériové kusy na konci roku 2024. Pro malý zájem o edici modré 475.179 bude tato edice z produkce vypuštěna. Ti, kteří mají toto provedení objednané, budou výrobcem kontaktováni. V nabídce tedy zůstávají dvě celočerná provedení ve stavu z výroby, veletržní zelená a tři čísla lokomotiv s červenými koly.

Na základě připomínek, přání a představ většiny zákazníků, dále s ohledem ke kontrole kvality modelů a s přihlédnutím na prodejní kapacity zástupců Micromodelartu, bude v budoucnu na každý rok plánován pouze jeden projekt čítající 180 kusů. Uvažuje se však, že v průběhu každé „dvouletky“ bude realizován ještě poloviční, exklusivnější projekt. V něm bude vyrobeno 100 kusů té lokomotivní řady, která je sice známá, ale v prodejích by nemusela být silná natolik, že by bylo možné uvažovat o dvojnásobném množství. Více informací vám přineseme ke konci tohoto roku, kdy bude uveřejněn plán na další roky.

Oproti modelům papoušků z edic 0301 až 0306 (druhá výrobní série lokomotivy 477.0, inventárních čísel 039-060), se u edic 0307 až 0312 přistoupilo u pojezdu k úplné realizaci tyčoví středního válce. Byla doplněna kulisa, táhla a pohon od protikliky třetího spřaženého dvojkolí. Toto tyčoví bude u modelu plně pohyblivé.

Změna v produkci modelů

Dokumentace pro projekt šlechtičny 475.1 se stále připravuje a po dokončení sériových kusů ušatých 464.0 v červnu 2023 se uvolní montážní kapacity u výrobce. Pro zachování kontinuity ve výrobě bylo přistoupeno k záměně projektů papoušků 476.1 a 477.0 a šlechtičen 475.1. Znamená to, že po dodání sériových kusů ušatých v červnu 2023 (provedení II. epoch) a v srpnu 2023 (provedení III. a IV. epochy) bude nejprve realizován projekt papoušků 476.1 a 477.0 (dodání v prosinci 2023) a poté, s odstupem přibližně 6 až 8 měsíců, bude realizován projekt šlechtičen 475.1.

Projekt 06 KkStB 206 / ČSD 265.0

Pro naše i pro rakouské sběratele připravujeme po projektu 05 ČSD 475.1 nový projekt 06 ČSD 265.0 / KkStB 206 / SB 206 / BBÖ 206. Podrobnější informace uveřejníme na našich stránkách v dubnu 2023.

Für unsere und vor allem für österreichische Kunden wird nach dem Projekt 05 ČSD 475.1 ein neues Projekt 06 KkStB 206 vorbereitet. Die Informationen werden im April dieses Jahres auf unserer Webseiten verfügbar sein. Neue Seiten starten in April auch in Deutsch und English.

Objednávky modelů ČSD 475.1

Uveřejnili jsme objednávkový list na šlechtičny, který naleznete v kapitole projekty pod záložkou ČSD 475.1 . Výběr je možný z 6 edic (vyjma stroje 475.185 - edice 0504, u kterého se již množství 5 kusů měnit nebude). Stanovená množství modelů ve zbývajících edicích budou upravena v závislosti na poptávce, proto u nich uvedená množství berte jako orientační.

UPOZORNĚNÍ: byl změněn kontaktní email pro objednávky. Původní email, na který jste nám posílali vaše objednávky v minulosti (micromodelart@centrum.cz) byl nahrazen emailem objednavky@micromodelart.cz. Pokud chcete něco objasnit nebo se na něco zeptat a model zatím neobjednat, vyplňte formulář na konci našich stránek v kapitole "kontaktní informace", nebo nám napište na email: info@micromodelart.cz

Pokud už jste nám objednávku poslali na původní adresu, vaši objednávku také zpracujeme. Na každou objednávku od nás obdržíte potvrzení, že je model pro vás rezervován. Protože v současné době řešíme technické problémy s emailovou korespondencí, poprosíme vás o strpení s vyřízením vaší objednávky. Pokud od nás na již poslané objednávky neobdržíte potvrzení do 20. 3. 2023, kontaktujte nás prosím na původní adresu micromodelart@centrum.cz znovu. Vše vyřešíme k vaší spokojenosti.

Vzorky ušatých 464.0 ČSD

Tento týden dorazily letecky z Koreji vzorky ušatých společně se sériovými modely zubaček. V následujících dnech dojde k posouzení vzorků a připomínky budou tlumočeny výrobci tak, aby se u sériových kusů nevyskytovaly pokud možno žádné nedostatky. Z technologických důvodů byly vzorky lokomotiv z III. a IV. epochy (464.071 a 464.073) osazeny černými koly, neboť červeně lakovaná dvojkolí ještě nebyla k dispozici. U sériových kusů nemusejí mít zákazníci obavy, u poválečných provedení budou hvězdice kol červené barvy.

S prodejem zubaček bude započato na konci února. Poprosíme vás o trpělivost, všichni budete postupně vyzváni k vyzvednutí modelu. Další informace k projektu 475.1 budou taktéž uveřejněny na konci února a všem stálým zákazníkům bude poslán objednávkový list. Celkový počet vyrobených kusů ( 200 ks.) se měnit již nebude, ke změnám počtu kusů v jednotlivých edicích může docházet v závislosti na poptávce.