Plán produkce na další roky

V současné době očekáváme vzorky papoušků 476.1 a 477.0. Sériové kusy by měly být v prodeji od dubna roku 2024. V tomtéž roce, přibližně před letními prázdninami, budou hotové vzorky šlechtičen a sériové kusy bychom rádi prodávali před vánocemi.

Pro rok 2025 je do výrobního programu zařazena nákladní tendrovka řady 524.1. Nabídkový list s vybranými předlohami bychom rádi uveřejnili v prvním čtvrtletí následujícího roku.

Pro rok 2026 je vybrán rychlíkový stroj ze Škodových závodů, legendární mikádo 387.0. Pro tuto řadu budou vybrány předlohy spřažené s tendrem 930.1. U příležitosti 100 let od začátku provozu u ČSD je v plánu realizace mimořádné edice modelu jednoho z prvních šesti kusů ve stavu po vyrobení.

Vždy se dvěma po sobě následujícími standardními projekty (1 projekt o 200 kusech za rok) bude plánován i jeden menší projekt čítající přibližně poloviční množství 100 kusů. K projektu lokomotivy 524.1 pro rok 2025 a k projektu lokomotivy 387.0 pro rok 2026 se přidá první z takto koncipovaných menších projektů. Zvažována je ozubnicová lokomotiva z Tisovce TIVb (4281-4284), u ČSD řada 403.5, v I., II. a III. epoše nebo některá z velkých tendrovek pro osobní vlaky v II. a III. epoše.

Pro další roky 2027 a 2028 budou vybrány 3 lokomotivní řady dle úspěšnosti předešlých projektů. Bude se jednat o vhodnou kombinaci lokomotivních řad jak z meziválečného období tak i z období po druhé světové válce.