Výroba šlechtičny začala

Společně s probíhající výrobou sériových kusů papoušků 476.1 / 477.0 se již pracuje na prvním kusu modelu šlechtičny. Jako první byl sestaven tendr 932.3. Na přiloženém obrázku už je vidět i z větší části sestavená lokomotiva. Spájené celky budou po dosazení dalších detailů jemně opískovány pro sjednocení povrchu. U prvního kusu se ověří především návrh sestavení, rozměry a vzájemná vazba jednotlivých součástek. S výrobcem je dohodnuto, že dílčí kroky ve výrobě této lokomotivy s tendrem budou dostatečně dokumentovány a my je budeme na našich stránkách pravidelně uveřejňovat v nově rozvržené galerii.