Změny v termínech projektů

Z druhé části projektu 03 - papoušků - budou v listopadu připraveny u výrobce v Koreji vzorky ke schválení. Zástupci firmy Micromodelart si uvědomují drobné chyby a konstrukční nedostatky u modelů papoušků z první části projektu 03, tedy u lokomotiv 477.039, 040, 043, 048, 056 a 058. Tyto nedostatky je nutné odstranit a proto přistoupil výrobce k zásadnější průběžné kontrole sestavení a barevného provedení sedmi nových edic, tedy lokomotiv 476.117 a 137 a 477.006, 008, 012, 013 a 033. Pečlivější a časově náročnější kontrola sériových kusů posune termín uvedení modelu na trh z prosince 2023 na únor 2024, kdy bude k dispozici první polovina produkce. Které konkrétní edice to budou ještě není rozhodnuto. Druhá polovina produkce bude následovat s obvyklým odstupem 6 až 8 týdnů po první. Další změnou pro zákazníky je větší časový odstup mezi jednotlivými projekty. Vzorky šlechtičny 475.1, následného projektu po papouškovi, očekávejme přibližně v květnu a sériové kusy na konci roku 2024. Pro malý zájem o edici modré 475.179 bude tato edice z produkce vypuštěna. Ti, kteří mají toto provedení objednané, budou výrobcem kontaktováni. V nabídce tedy zůstávají dvě celočerná provedení ve stavu z výroby, veletržní zelená a tři čísla lokomotiv s červenými koly.

Na základě připomínek, přání a představ většiny zákazníků, dále s ohledem ke kontrole kvality modelů a s přihlédnutím na prodejní kapacity zástupců Micromodelartu, bude v budoucnu na každý rok plánován pouze jeden projekt čítající 180 kusů. Uvažuje se však, že v průběhu každé „dvouletky“ bude realizován ještě poloviční, exklusivnější projekt. V něm bude vyrobeno 100 kusů té lokomotivní řady, která je sice známá, ale v prodejích by nemusela být silná natolik, že by bylo možné uvažovat o dvojnásobném množství. Více informací vám přineseme ke konci tohoto roku, kdy bude uveřejněn plán na další roky.

Oproti modelům papoušků z edic 0301 až 0306 (druhá výrobní série lokomotivy 477.0, inventárních čísel 039-060), se u edic 0307 až 0312 přistoupilo u pojezdu k úplné realizaci tyčoví středního válce. Byla doplněna kulisa, táhla a pohon od protikliky třetího spřaženého dvojkolí. Toto tyčoví bude u modelu plně pohyblivé.